SEGURETAT & RISCOS

enginyeria-prevenció-de-riscos

Clusells & Roca Enginyers sempre ha posat per davant, com a aspecte primordial, la seguretat en els seus projectes i instal·lacions, des de totes les diferents fases, l’empresa disposa de tècnics especialistes en prevenció de riscos industrials, seguretat industrial i coordinació de seguretat amb ampli currículum i experiència en aquest camp per tal de garantir que sempre s’aporten les millors solucions de seguretat en els nostres projectes, les més efectives i , sobretot,  les que doten d’un major grau de cobertura en PRL.

La planificació i l’anàlisi dels diferents factors de risc, les condicions de treball i les adequacions de maquinària a la normativa actual i la seguretat en el treball són els punts rellevants en l’àmbit de la seguretat en els que es desenvolupa la tasca de forma majoritària.