INSTAL·LACIONS & INDÚSTRIA

instal·lacions i indústria

Clusells & Roca Enginyers disposa d’un equip de tècnics que pensen, dissenyen, duen a terme i supervisen els seus projectes de forma integral, amb l’objectiu únic d’adaptar-se al màxim possible a les necessitats del client.

Des de l’enginyeria es dissenya segons les necessitats del projecte i el client, aportant les millors solucions tècniques i econòmiques per tal d’aconseguir que els projectes s’emmotllin al màxim a les expectatives i desitjos d’aquest, sempre al millor cost econòmic possible aplicant les eines més eficients per aconseguir-ho.

El suport tècnic de l’enginyeria es dóna en totes les fases del projecte en cas de que es requereixi per part del client, adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

L’enginyeria desenvolupa projectes en molts àmbits, relacionats amb les instal·lacions tècniques, camp en el qual disposa de tècnics amb àmplia experiència en el camp industrial, com també el camp dels edificis d’ús terciari tant de l’àmbit privat com de l’àmbit públic.

El disseny de les instal·lacions tècniques, és el nucli principal de l’empresa i el camp en el que aquest ve desenvolupant els seus serveis de forma principal des de l’any 2002, assolint l’experiència i knowhow necessaris en aquest àmbit.

Es disposa de les eines informàtiques i programes de disseny més innovadors, així com models de càlcul i sistemes de control d’obra més eficients.

OBRES SINGULARS