ENERGIES RENOVABLES

energies-renovables

Clusells & Roca Enginyers és una enginyeria pionera en el camp de les energies renovables ja que des dels seus inicis ha desenvolupat tasques relacionades en aquest  àmbit, realitzant amb èxit instal·lacions sense pausa en el camp de les energies netes.

A l’empresa apostem i pensem que només en el disseny de les instal·lacions de la forma més eficient i més ecològica i amb la menor petjada de CO2 es poden assolir els objectius de minimització d’emissions i màxima  eficiència energètica.

L’empresa realitza tasques en projecte relacionats de forma directa amb diverses fonts d’energia renovables, tals com, solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica, biomassa en tots els seus supòsits així com aerotèrmica, la geotèrmia i la il·luminació de tipus led, així com l’eficiència en el control i telegestió de les diferents instal·lacions a fi i efecte d’obtenir la màxima informació d’aquestes per a poder gestionar-les de forma més eficient.

Els darrers anys l’enginyeria s’ha especialitzat en els camps de la obtenció de les millors classificacions energètiques per als nostres projectes, A++, nZEB, Passivhauss…. per tal d’aconseguir certificar que les instal·lacions projectades disposen de les garanties de màxim rendiment i mínim impacte ecològic.