“….. tots els nostres coneixements tenen la seva base en els sentiments…”

Leonardo Da Vinci

Clusells & Roca Enginyers es un despatx d’enginyeria especialitzat en el disseny de projectes d’obres i instal·lacions tècniques i de seguretat industrial en l’àmbit terciari, industrial i de l’administració pública.

La nostra missió és la realització de projectes incorporant les millors propostes tècniques pels nostres clients,essent una projecció d’ells mateixos en tant que es dissenya amb criteris de funcionalitat, eficiència energètica, sostenibilitat, seguretat i control i rigor econòmic.

El nostre equip format per enginyers especialistes en diferents àmbits ens permet oferior una resposta total a les necessitats dels clients,adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

SERVEIS

INSTAL·LACIONS & INDÚSTRIA

Projectes en els àmbits següents : Baixa tensió , Alta Tensió , Instal•lacions tèrmiques , gasos, aire comprimit , petrolíferes , sanejaments , aigua freda, aigua calenta sanitària, llicències d’activitats i construcció industrial.

ENERGIES RENOVABLES

Projectes de biomassa, energia solar, instal•lacions geotèrmiques, aerotèrmica, certificacions energètiques, enllumenats led, estudis d’eficiència energètica i control i telegestió de les instal•lacions.

SEGURETAT & RISCOS

Adequacions de maquinària a RD 1215 i a la directiva europea de seguretat de màquines, estudis de seguretat, plans de seguretat i implantacions de mesures, avaluacions de riscos.

DISSENY & DESENVOLUPAMENT

Disseny i suport en processos industrials, manteniments, layouts de procés i de maquinària, avaluacions i taxacions de procés i disseny de les instal•lacions necessàries.

JA SÓN CLIENTS NOSTRES: