CLUSELLS&ROCA ENGINYERS Inici Qui som Serveis Links Projectes Contacte Projectes instal·lacions Medi ambient Peritatges Construcció Assessorament industrial Expedients de maquinària Tramitacions administratives Prevenció riscos laborals Plans autoprotecció Certificats eficiència energètica Serveis Projectes instal·lacions SERVEIS

PROJECTES INSTAL·LACIONS

Realització de projectes executius, direccions d’obra i legalitzacions:  Baixa i Alta Tensió  Escomeses, centres transformació, enllumenats exteriors, gestions companyies  elèctriques, grups electrògens, distribucions en MT i BT, quadres, simulacions  luminotècniques, locals de pública concurrència, ... Climatització  Calefacció centralitzada, projectes RITE, terra radiant, radiadors, fancoils, aeroterms,  bomba calor,xarxes ACS, sistemes VRV, sistemes aire/aigua, expansió directe (roof-top,  compactes, partits), calefacció i acondicionament aire industrial, ... Fred industrial Càmares frigoríifiques i de conservació, ...   Aparells a pressió (aire comprimit, vapor)  Xarxes aire, aparells a pressió, calderes a vapor, ...  Instal·lacions de gas  Instal·lacions receptores, interiors, gas per usos industrials, ...  Instal·lacions contra incendis  Sistemes detecció, ruixadors i boques d’incendis, xarxes hidrants, instal·lacions  seguretat passiva, documentació tècnica per a control preventiu, ...   Emmagatzematge productes químics i petrolífers  instal·lacions Instal·lacions de control  Instal·lacions ICT, xarxes Ethernet, megafonia, CCTV, alarmes i seguretat, telegestió  energètica edificis, control instal·lacions, ...  
   © CLUSELLS&ROCA ENGINYERS, SL  clusells@clusells.cat  tel.972702480