CLUSELLS&ROCA ENGINYERS Inici Qui som Serveis Links Projectes Contacte Projectes instal·lacions Medi ambient Peritatges Construcció Assessorament industrial Expedients de maquinària Tramitacions administratives Prevenció riscos laborals Plans autoprotecció Certificats eficiència energètica Prevenció riscos laborals SERVEIS

SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Disposem de tècnics amb les especialitats de Seguretat en el Treball i  Higiene Industrial  i oferim els nostres serveis en:    Plans de seguretat i salut per obres Coordinacions de seguretat i salut en obres Avaluacions de riscos.  Plans de prevenció (creació i implantació). Estudis de seguretat i salut. Estudis de soroll (sonometries). Estudis higiènics de mesura directa.   
   © CLUSELLS&ROCA ENGINYERS, SL  clusells@clusells.cat  tel.972702480