CLUSELLS&ROCA ENGINYERS Inici Qui som Serveis Links Projectes Contacte Projectes instal·lacions Medi ambient Peritatges Construcció Assessorament industrial Expedients de maquinària Tramitacions administratives Prevenció riscos laborals Plans autoprotecció Certificats eficiència energètica Plans autoprotecció SERVEIS

PLANS AUTOPROTECCIÓ

Realització, seguiment i implantació de plans d'autoprotecció PAU  d’acord el Decret 82/2010  de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg  d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de  desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, amb  personal acreditat per activitats de l’annex  A, B i C.  
   © CLUSELLS&ROCA ENGINYERS, SL  clusells@clusells.cat  tel.972702480