CLUSELLS&ROCA ENGINYERS Inici Qui som Serveis Links Projectes Contacte Projectes instal·lacions Medi ambient Peritatges Construcció Assessorament industrial Expedients de maquinària Tramitacions administratives Prevenció riscos laborals Plans autoprotecció Certificats eficiència energètica Medi ambient SERVEIS

MEDI AMBIENT

Auditories energètiques Presa de dades, diagnòstic, implantació, Determinació Inversions, Càlcul període de retorn  Assessorament de les contractacions energètiques (electricitat, gas, etc)  IMesures d’estalvi i implantació de sistemes de telegestió.  Energies renovables  Redacció de projectes i direccions d’obra de projectes:  energia solar tèrmica biomassa   fotovoltaica  geotèrmia Abastaments i abocaments aigua  Autoritzacions d’abastament d’aigües.  Declaracions d’us i contaminació de l’aigua (DUCA).  Autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals.   Gestió de residus   
   © CLUSELLS&ROCA ENGINYERS, SL  clusells@clusells.cat  tel.972702480