CLUSELLS&ROCA ENGINYERS Inici Qui som Serveis Links Projectes Contacte Projectes instal·lacions Medi ambient Peritatges Construcció Assessorament industrial Expedients de maquinària Tramitacions administratives Prevenció riscos laborals Plans autoprotecció Certificats eficiència energètica Expedients de maquinària SERVEIS

EXPEDIENTS DE MAQUINÀRIA

Redacció d’expedients de maquinària, seguretat,  declaració de 

conformitati marcatge CE pel compliment de: 

RD 1644/2008 normes per la comercialització i posada en servei de màquines. 98/37/CE Directiva de màquines. EN294/ EN60240/ EN50081/ EN61000/ EN292 Disposicions harmonitzades.  RD1215/1997 Disposicios mínimes de seguretat i salut per l’ús de maquinària. 

 

 
   © CLUSELLS&ROCA ENGINYERS, SL  clusells@clusells.cat  tel.972702480